Follow by Email

sobota, 7 maja 2016

Trochę o plaźmie"Ludzkie ciało składa się z atomów i jonów. 
A zatem ludzkie ciało jest zdolne do biologicznego procesu jonizacji, 
który pod wpływem pewnych sił generuje plazmę. 
Podczas cyklu wznoszenia ciało potencjalnie ulega alchemicznemu procesowi, 
który generuje wewnętrzne plazmowe światło. 
Jest ono czynnikiem budującym strukturę eterycznego ciała świetlistego 
 dla funkcji ciał dysponujących wyższą świadomością. 
Aby wygenerować wewnętrzne plazmowe światło 
i zbudować ciało świetliste, potrzebujemy mnóstwa energii. 
Aby otrzymać potrzebną ilość energii, 
musimy poświęcić energię osobistą 
i skierować świadomość na zasilanie rozwoju duchowego. 
 Unikając trwonienia energii na świat fizyczny, 
możemy ją kierować na poszerzanie świadomości. 
W ten sposób uczymy się tworzyć energię 
i wymieniać ją z polami Boskiego Źródła. 
Kiedy medytujemy oraz cierpliwie tworzymy jej wewnętrzne zapasy, 
dzięki czemu możemy osiągnąć wewnętrzną równowagę, 
zatrzymujemy jej wycieki i utratę. 
Umacniamy nasze bezpośrednie połączenie z Boskim Źródłem, 
co pomaga nam kierować osobistą energię do iskier plazmowego światła. 
Kiedy następuje kontakt lub połączenie z tym plazmowym światłem, 
w ciele aktywuje się oryginalny krystaliczny plan przeznaczony dla ludzi, 
którym jest krzemianowa matryca DNA" 

 

Plazma to na wschodzie: amrita, mana, czy energia czi,
Coś, co dostajemy jako baterie w ciele na drogę życia.. 

Jesteśmy jak ziarna kiełkujące, a kto wie, czy nie i z wewnętrznej Ziemi,
Które cały proces ewolucyjny spędzają w spożywaniu i wydalaniu plazmy.

Tak jak drzewo, aby z ziemi wyrosło jak duchowym ciałem korony,
Tak samo my wyrastamy z ciała fizycznego duchową świadomością.

Dlatego Agni Joga cały czas podkreślała aby nieść kielich amrity,
Nie ulać nawet kropelki, a tak można jedynie w stanie równowagi.

Teraz zaczynamy rozumieć dawne święte pisma głoszące,
Że należy przechodzić przez życie jedynie świadomością.

 

Nie angażować się w materię utraty energii plazmy,
Żyć jak najdłużej bez utraty esencji życia w zdrowiu.

Dbać o ciało jako naczynie Grala i dla niej,
By na koniec z niej wyrosło ciało świetliste.

To w tym ciele jako motyl przepoczwarzony w koronie drzewa,
Drzewa Stworzenia, będziemy latać swobodnie po wymiarach.

 "To znaczy, że powinniśmy zrobić wszystko co możliwe, 
aby powrócić do naturalnego stanu istoty 
- poprzez praktykowanie wyciszających stanów medytacyjnych."


 

 Nie idź przeciw prądowi życia, lecz płyń w nim naturalnie,
Natura jest naszą matką, więc nie może być przeciwko tobie.

" Plazma po wystawieniu na działanie pól magnetycznych 
tworzy struktury z włókien formujących wiązania, 
które łączą się ze wszystkimi innymi stanami materii. 
Więc jako wznoszące się istoty ludzkie rozwijamy zdolność 
do ucieleśniania plazmowego światła, 
którego włókna są postrzegane jako wzajemnie przeplecione linie 
światła łączącego wszystko i wszystkich. 
Możemy doświadczyć stanu świadomości jedności."

 


Plazma jest wszędzie wokół nas tworzyć może strukturę krystaliczną,
Łączy nas ze Źródłem kosmosu jego inteligencją wszystkiego co jest.

Dusza / duch jest takim wewnętrznym źródłem zasilającym nam ciało,
To fizyczne w plazmę, które działa podobnie jak biologiczny komputer.

Nie wiem jak wy, ale ja już czuję od dłuższego czasu jej oddziaływanie,
Moje ciało pragnie jak nigdy kontaktu z naturą, na godzinne wycieczki.

Las, a zwłaszcza teraz ten śpiew ptaków zwiększa z nią kontakt,
Leżę na ławce i wydycham tak, jak gdyby Słońce łącząc z Gają.


RAMAT-TAMAR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz