Follow by Email

Nirvana radio


http://www.shoutcast.com/shoutcast_popup_player?station_id=1272871&play_status=1&stn=Nirvana+Radio+-+Music+for+Meditation+and+Rel

http://www.youtube.com/watch?v=psDjlWD9VgQ&list=PL34xTY3jdKIyQcv1UCVTrIva7J7D3_rRn&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=vG-vmVrHOGE&feature=share&list=AL94UKMTqg-9BeZ-zZZdfoZFRkRMmxEUs4
http://youtu.be/sX_xgNGc25s
http://youtu.be/3cPUCa1gnjE
 http://youtu.be/STpFafANa0I
http://youtu.be/_MBMXxw1inw
 http://youtu.be/7okcTKg-WfI
http://www.youtube.com/watch?v=AJsPmOMaiVc&feature=share&list=PL5B1CEE4DF49D9F3B
http://youtu.be/3y91EInOfQo
http://youtu.be/JvNQLJ1_HQ0
http://youtu.be/5n0qXSO7Z-Q
http://youtu.be/L3fYZDqb7qw
http://youtu.be/OkeWj9ykXPw
http://youtu.be/2YoQ0RCmoH0
http://www.youtube.com/watch?v=GIzBQA2F0E8&feature=youtu.be
http://youtu.be/2eTlaE5y9hk


Pragnę zachęcić też do przeczytania zamieszczonego poniżej artykułu, w którym znajdziecie głębokie uzasadnienie roli muzyki na nasze (i nie tylko) organizmy oraz w procesie transformacji.  Zamieszczam w nim wiele cytatów z dostępnych materiałów na ten temat.
Jako motto zacytuję co Kiesha Crowther pisze w swojej książce ” Plemię Wielu Kolorów” na temat  muzyki
“Jeśli utknęłam w mentalnych rozważaniach…i chcę naprawdę połączyć się z moim Wyższym Ja, słucham muzyki, która porusza moje najgłębsze emocje. Jeśli udaje mi się dotrzeć do takiego miejsca, że wzruszam się do łez – w pełni poddając świadomość muzyce- wtedy zawsze znajduję pomoc, której potrzebuję. Jeśli mogę STAĆ SIĘ muzyką i usunąć siebie z drogi, umożliwiam kontakt moim duchowym przewodnikom. Tak naprawdę dostrajam się wówczas do wyższej częstotliwości.”  ( Rozdział 11, Z umysłu do serca)
Na początek proponuję 2 utwory, które pomogą nam ugruntować się mocno w Ziemi, jako że są w tonacji C-dur, a dźwięk C jest dźwiękiem odpowiadającym czakrze podstawy.
http://www.youtube.com/watch?v=SgKoBmQ8r80&feature=related   (J.S. Bach- Aria na strunie G)
http://youtu.be/OHh4NJH0w0s   (M.Ravel – Bolero)
Życzę wspaniałych doznań  duchowych i artystycznych.
Z Miłością
Ludmiła
____________________________________________
ROLA MUZYKI W PROCESIE  TRANSFORMACJI
” Muzyka jest sztuką “Świętą”, oddaje rzeczywisty, obiektywny, wibrujący przekaz… dociera do właściwej istoty. … To dzięki Muzyce otrzymujemy klucze do wewnętrznych tajników architektonicznego mistrzostwa natury…
Wspaniała muzyka naszej planety pozostaje w zgodzie zarówno z wibracjami Nieba i Ziemi, jak też fizyczną wibracją emanacji wnętrza kompozytora. Muzyka ta przekracza czas…. Słuchając muzyki różnych kompozytorów obcujemy z unikalnym wkładem jakim każdy z nich wzbogaca ogólną świadomość….”
„Muzyka musi służyć prawom natury i kosmosu oraz do harmonizowania ludzi z nimi.. jest środkiem komunikacji pomiędzy wszystkimi poziomami: między ludźmi,  jednostką i społeczeństwem, społeczeństwem i natura, naturą a gwiazdami i planetami, tymi ostatnimi a człowiekiem.  Ma łączyć Ziemię i Niebo, gdyż alikwoty docierają do ciał subtelnych innych planet.  Dzięki instrumentom akustycznym dostrajamy się nie tylko do pięciu elementów Ziemi, ale także do ciał subtelnych planet. ….
To ześrodkowanie  powoduje, że muzyka działa tak silnie nawet na najmniej uduchowione istoty ludzkie, …przygotowuje drogę światu duchowemu i przywraca nam krystaliczną  budowę, byśmy mogli stać się kanałami harmonii tu na Ziemi”….
 (Fabien Maman ” Rola Muzyki w XXI wieku”)
 „Muzyka jest językiem,  który w bezpośredni sposób przekazuje komunikaty niemożliwe do wyrażenia słowami.  Kiedy natykasz się na reprezentację rytmu, melodii, barwy, tonu, harmonii — elementy składowe muzyki – twoim pierwszym odruchem jest poddanie się językowi z nich płynącemu.  Wkraczasz w tajemniczy świat ich kreatywnej obecności, gdzie uruchamiana jest możliwość wznoszenia pomostów oraz formowania spoideł integrujących pomiędzy tymi dwoma światami.
W kręgach zajmujących się obszarami ezoteryki, już od dawien dawna muzyka uważana jest za najskuteczniejszy sposób na wyjście poza ramy oddzielenia i na ponowne rozpalenie poczucia integracji pomiędzy komponentami systemu: serce-umysł-ciało-dusza.  Muzyka, odpowiednio dostrojona i zorkiestrowana jest jak igła z nicią zszywająca razem te komponenty istoty ludzkiej nie do postaci permanentnej unii, lecz do stanu interaktywnego zestrojenia i koherencji.
Instrument ludzki wchłania dźwięki obecne w muzyce i, jeśli muzyka jest odpowiednio dostrojona, może on uformować rezonans współbrzmiący z daną muzyką.  Podobnie jak dwa kamertony rezonujące z tą samą częstotliwością przy tylko jednym wprawionym w ruch, tak też instrument ludzki może funkcjonować jako system rezonacyjny, którego struktura komórkowa i atomowa ładowana jest przez muzykę — czy też ściślej ujmując — przez częstotliwości wibracyjne zawarte w alikwotach muzyki.
Struktura atomowa instrumentu ludzkiego to wibracyjny system alikwotowy. Jądro atomu wibruje, elektrony na orbitach wibrują w rezonacji z jądrem, ale w rezonacji z czym wibruje samo jądro? Co stanowi pierwotną wibrację ustanawiającą ekspresję wibracyjną instrumentu ludzkiego? Czy jest możliwe zmienić tę wibrację i zaadoptować ją — w sensie migracji na nowe poziomy wibracyjne, które są bardziej dostrojone i wspierające dla duchowego celu, który dusza ludzka wybrała, aby się inkarnować?”
(James – Wingmakers -Koherencja Ewoluującej Świadomości)
 Muzyka a organizm

 Wpływ muzyki na emocje i nastroje jest powszechnie znany i potwierdzony przez liczne badania.  Muzyka może działać zarówno uspokajająco jak i pobudzająco, może wzbudzać określone nastroje.  Wiadomo też, że odpowiednia muzyka może wpływać na redukcje stresu, obniżenie ciśnienia, wzrost odporności, czy równowagi jak i na pobudzanie rożnych obszarów mózgu powodując na przykład lepszą zdolność uczenia się, większą kreatywność, czy odmienne stany świadomości.
Muzykolog Julius Portnoy stwierdził w badaniach, że muzyka wpływa na takie procesy w ciele człowieka jak tempo metabolizmu, energię mięśni, ciśnienie krwi, trawienie.  Wykazał ponadto, że muzyka wpływa silniej niż jakikolwiek inna stymulacja (oprócz chemicznej).
Badania Instytutu Szkoły Pielęgniarskiej w Los Angeles wykazały, że dzieci w łonie matki szybciej przybierają na wadze i efektywniej wykorzystują tlen słuchając łagodnej muzyki.
W jaki sposób muzyka działa na organizm?
 Jest kilka znanych zjawisk, które tłumaczą wpływ muzyki na różne funkcje ciała.  Wiadomo, że nerwy słuchowe mają najwięcej połączeń z innymi, że w odbiór muzyki (niezależnie od wykształcenia) zaangażowane są obydwie półkule mózgowe.  Szerokie pobudzanie wpływa na produkcję endorfin (naturalnie łagodzących ból) i S-IgA – cząsteczek,  które zaangażowane są w systemie immunologicznym.  Produkcja tych związków może wpływać na odporność organizmu, wpływać na prace narządów wewnętrznych itd.
Wiadomo, że nerwy słuchowe to najwrażliwsze z ludzkich zmysłów.  Badania prowadzone na Uniwersytecie w Stanford potwierdzają ich dominację, nie tylko na poziomie fizycznym i podświadomości, ale także w dziedzinie przeżyć transcendentalnych.  Udowodniono, że tego rodzaju przeżycia najczęściej występują pod wpływem muzyki.
Specjaliści twierdzą, że wpływ muzyki na sferę emocjonalną człowieka jest o wiele silniejszy niż oddziaływania typu werbalnego czy sztuk wizualnych.
Neurolog Macdonald Critchley stwierdził, że zmiany w ciele spowodowane muzyka mają tendencje do utrwalania się w miarę przedłużania się działania muzyki.

Muzyka dobra na … myślenie
Podstawą prawidłowego funkcjonowania jest współgranie różnych inteligencji – językowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, duchowej.  Badania dowodzą, że doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój jest muzyka.  Oprócz pobudzania różnych inteligencji łączy obie półkule i wprowadza stan równowagi.
Naukowcy odkryli, że pewien rodzaj muzyki wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość.  Zauważyli, że muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w rytmie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się.  Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm.  Obniża się poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się również fale mózgowe.  Muzyka barokowa synchronizuje więc umysł i ciało. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się.
Na podstawie wielu badań dowiedziono, że zastosowanie muzyki może pomagać w leczeniu zaburzeń słuchania, dysleksji, zespołu zaburzeń uwagi, autyzmu.  Muzyka pozwala zredukować stres wywołany chorobą, może również zredukować ból. Coraz częściej w leczeniu takich schorzeń jak migrena, nerwice, depresja, uzależnienia wykorzystywana jest muzykoterapia.
W latach 1972 – 1992 przeprowadzano wiele badań, które wykazały, że słuchanie muzyki wspomaga czytanie, naukę języków obcych, matematykę; poprawia samoocenę, kreatywność, rozwija zdolności percepcyjno – motoryczne, psychosomatyczne oraz kompetencje społeczne.  Studenci, którzy słuchali muzyki klasycznej byli bardziej ożywieni intelektualnie, zwiększały się ich zdolności twórcze, mieli większe poczucia własnej wartości, lepszą koncentrację, skupienie uwagi, a ich pamięć zwiększyła się o ponad 90% .
Klasyczna muzyka wzmacnia pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie, logikę. Dzieje się tak między innymi dlatego, że pod wpływem muzyki zwiększa się poziom katecholamin oraz serotoniny, neuroprzekaźników biorących udział w procesie uczenia się.  Badania wykazują, że słuchanie muzyki instrumentalnej we wczesnym dzieciństwie wspiera również rozwój zdolności matematycznych.  Muzyka ulepsza i utrwala proces zapamiętywania, ponieważ stymuluje układ limbiczny, który jest emocjonalnym centrum mózgu i ma ścisły związek z uczeniem się.
Badania takie rozpoczął w latach 50-tych XX wieku we Francji znany otolaryngolog prof. Alfred Tomatis, który wykorzystywał muzykę do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Badacz ten wykazał, że ucho jest organem nie tylko do słyszenia i słuchania, a przede wszystkim organem, który naładowuje korę mózgową energią elektryczną.  Owo dynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki niesie za sobą wiele niezwykle pozytywnych dla człowieka aspektów jak poprawa koncentracji uwagi, wzrost kreatywności, poprawa zapamiętywania, ułatwienie nauki czytania i pisania, podwyższenie motywacji, opóźnienie objawów zmęczenia, harmonizowanie napięcia mięśniowego, poprawę koordynacji ruchowej, czy nie popadanie w depresję.
W pracy swojej Tomatis sprawdzał oddziaływanie muzyki wielu różnych kompozytorów, ale okazało się, iż muzyką, która najlepiej stymuluje mózg są utwory Mozarta i chorał gregoriański. W latach 90-tych wyniki jego pracy były już wykorzystywane w setkach ośrodków terapeutycznych na całym świecie, a muzykoterapia stawała się coraz popularniejsza.  Muzykę Mozarta zaczęto wykorzystywać do walki z takimi chorobami jak epilepsja, autyzm, dysleksja, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość psychoruchowa (ADD i ADHD) i wieloma innymi.  Na oddziałach szpitalnych, w których przez 15 minut dziennie puszczano muzykę relaksacyjną odnotowywano zmniejszone zapotrzebowanie pacjentów na środki znieczulające i uspokajające.  Stwierdzono także, że muzyka oddziaływuje również na człowieka pogrążonego w śpiączce.  Nie jest cudownym lekarstwem, ale potrafi stymulować powrót do zdrowia lub łagodzić objawy choroby.
Stwierdzono, że muzyka stymuluje rozwój ośrodkowego układu nerwowego, wpływa, nawet gdy śpimy na układ brzeżny mózgu (działając na narządy wewnętrzne), twór siatkowaty (odpowiedzialny za pracę mięśni), podwzgórze.  Japońscy neurolodzy twierdzą, że muzyka słuchana w dzieciństwie ma wpływ na odbieranie bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia.  Dowiedziono także, że słuchanie muzyki we wczesnych latach życia pomaga budować neuronalne drogi, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucia przestrzeni.  Osoby obdarzone tzw. słuchem absolutnym posiadają zwiększoną aktywność lewej półkuli mózgu, która odpowiedzialna jest za wypowiedzi słowne.  Być może dlatego osoby słuchające muzyki łatwiej uczą się języków obcych.
Terapeuci polecają wszystkim codzienne słuchanie muzyki, co może ułatwić osiągnięcie równowagi duchowej, zwiększyć zdolność komunikowania się, zmniejszyć poczucie strachu, napięcia i zapobiec depresji.
Muzyka a woda
Japończyk Masaru Emoto pokazał w swoich doświadczeniach, że gdy poddamy wodę oddziaływaniu tworzonej przez człowieka muzyki, to okazuje się, że w zależności od rodzaju muzyki, skrystalizowana woda także przybiera różne kształty.  Najprościej mówiąc – harmonijna muzyka tworzy harmonijne kształty, a muzyka oparta na dysharmonii i dysonansach tworzy chaotyczne kształty kryształków wody.
Łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli nasze ciało składa się głównie z wody, każdy dźwięk, oddziałując bezpośrednio na wodę w naszym ciele wpływa na komórki i poprzez to natychmiastowo wpływa na całe ciało. Informacja przekazywana przez dźwięk rozchodzi się w ludzkim ciele błyskawicznie.
Muzyka i rośliny
 Wiele badan wykazało, że rośliny reagują pozytywnie na muzykę klasyczną, rozwijając się i kwitnąc szybciej, niż bez muzyki. Bardziej agresywne formy muzyki np. heavy metal powodują opóźnienie wzrostu, a nawet obumieranie roślin. Związek roślin z człowiekiem może wydawać się odległy, jednak należy pamiętać o tym, że na wielu płaszczyznach istnieje ta sama chemia i procesy – np. komórkowe.
Dorothy Retallack testowała wpływ muzyki klasycznej i acid rocka (nagrania z dwóch stacji radiowych) puszczanych petuniom z taką samą siłą i częstotliwością w pomieszczeniach klimatyzowanych. Przy muzyce klasycznej petunie wypuściły kwiaty, (wszystkie skierowane w stronę głośników). “Słuchające” muzyki acid-rockowej obumarły w przeciągu miesiąca.
http://krystal28.wordpress.com/2012/09/12/pozytywny-wplyw-muzyki-klasycznej/

http://krystal28.wordpress.com/2012/10/18/z-galaktycznej-swiatyni-dzwieku-2-2/


 

POTRAFIĘ PONIEWAŻ JESTEM – WODNIKOWE DZIECI

„.. jeśli się nie staniecie jak  dzieci, nie osiągniecie Królestwa Niebios” – Ew. Mat. 18:3
Dzisiejszy materiał muzyczny ma trochę odmienny charakter.  Już od  tygodnia poszukuję nagrań odpowiednich do tematu Wodnikowych Dzieci, ale ostatni przekaz od Arkturian podsunął mi to  pełne mocy stwierdzenie „POTRAFIĘ PONIEWAŻ JESTEM”, które postanowiłam użyć w tytule, gdyż najlepiej oddaje to, co chcę Wam zaprezentować.
Otóż wybrałam zaledwie kilka nagrać dzieci, które w wieku już od 4 lat potrafią pokazać kim są. One po prostu wiedzą, kim są i że mają moc tworzenia, opanowania sztuki grania oraz  interpretowania muzyki, wyrażania siebie w sposób doskonały.  One rodzą się z nową wodnikową świadomością pozbawioną ograniczeń i pokazują nam, kim naprawdę jesteśmy i jakie moce oraz możliwości posiadamy w sobie.  Przykłady takich dzieci można znaleźć obecnie we wszystkich dziedzinach.  Ja ograniczam się do mojej działki muzycznej i tak jak wspomniałam wybrałam tylko niektóre i takie, które prezentują naprawdę  wyjątkowy, jak na tak młody wiek wysoki artystyczny i instrumentalny poziom.
Prezentuję:
  • 1.       Aimi Kobayashi – fortepian -nagrania kilku utworów, pierwsze dwa w wieku 4-5 lat
http://youtu.be/R_WBdb4Hu_Y   , http://youtu.be/q0699bczcS0,  http://youtu.be/LwED9gYIa0o
  • 2.       Koreański 9 letni skrzypek ( niestety nie podają imienia) gra finał koncertu Mendelssohna http://youtu.be/GrMwMQt7MXM

  • 3.        Sarah Chang – skrzypce – ma 9 lat kiedy gra te utwory
http://youtu.be/UqO7yuh8Wsg,
http://youtu.be/oo4Y9co4SJc – Sarasate’s Carmen Fantasy
http://www.youtube.com/watch?v=yNQkpe9dNdU,   - a tu ma 11 lat
http://youtu.be/DT8iEH_djdk –  Jackie Evancho & Barbra Streisand “Somewhere”
  • 5.    Santiago Cańon Valencia – Wiolonczela – 12 lat, gra Kaprys N. Paganiniego na wiolonczeli (pisane oryginalnie na skrzypce)
http://youtu.be/dGg9tnOORP0
  • 6.       George Li – fortepian –  w tym nagraniu gra bardzo wirtuozowski koncert Saint-Saensa z młodzieżową orkiestrą z Caracas.   http://youtu.be/ebvBowBf9jI
Zapraszam na tę niezwykłą prezentację i pozdrawiam. Ludmiła


Witam ponownie
Dzisiejszy materiał muzyczny będzie dedykowany połączeniu serc dwóch bratnich słowiańskich narodów – polskiego i rosyjskiego (włączając w to pojęcie wszystkie słowiańskie narody po wschodniej granicy z Polską).  Jest to związane z wizytą grupy rosyjskiej w Polsce i warsztatach jakie miały miejsce w Warszawie w ostatni weekend ( 16-18.XI.)  prowadzonych przez Julię i Natalię, w których uczestniczyłam.
Nie będę opisywać tego co wydarzyło się podczas tego wyjątkowego spotkania, bo bardzo dokładna relacja znajduje się na stronie Aktywacji Impulsów, ale chcę tylko wspomnieć o głównej intencji tego spotkania – jaką było uleczenie wszelkich zaistniałych na przestrzeni historii ran i konfliktów oraz połączenie serc obu słowiańskich narodów w JEDNO WIELKIE SERCE.  Takie było przesłanie i to się ZADZIAŁO.
W trakcie tej pracy energetyczno- duchowej  poczułam i usłyszałam w sobie bardzo wyraźnie muzykę polską i rosyjską i zrodziła się myśl, aby zaakcentować to połączenie serc wsłuchaniem się w przekaz muzyczny dwóch kompozytorów, w przekaz muzyki, która nigdy nie dzieli a  zawsze łączy,  i aby w trakcie słuchania tych utworów połączyć nasze serca, nasze dusze w JEDNO.
Proponuję utwory Fryderyka Chopina oraz Piotra Czajkowskiego.
Będzie to:
  •         2 i 3 część koncertu fortepianowego  f- moll F.Chopina.  Część druga Larghetto ma charakter nokturnu  i  „brzmi jak otwarcie bramy do jakiegoś przybytku miłości i spokoju…” ( Jarosław Iwaszkiewicz), a  część trzecia oparta jest na ludowych tańcach polskich kujawiaka i mazura.
http://youtu.be/skr4_KQJzzo – Larghetto
http://youtu.be/w2vrlYkNYMg – Vivace
http://youtu.be/_sPigh1PIGw  – link do całego koncertu w wykonaniu Rafała Blechacza, zwycięzcy  Konkursu Chopinowskiego w 2005 roku
  •         2 część koncertu fortepianowego P. Czajkowskiego, która z kolei otwiera  wielkie serce Rosji.
http://youtu.be/GqFT3zaaPxk (M. Argerich)
  •          3 część koncert skrzypcowego P. Czajkowskiego (koncert skrzypcowy zwieńczony jest dzikim tańcem kozackim),
http://youtu.be/XZgpNXo4iuI
http://youtu.be/GQAWJHITdhg – tu jest link do całego koncertu w innym wykonaniu
Jak widzicie jest obszerny materiał muzyczny.  Wydarzenie jakie w tych dniach się dokonało odbija się echem na całej historii naszych braterskich narodów.
Zapraszam do uczty duchowej
W Miłości i jedności,
Ludmiła

Artur Rubinstein
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=eYJhFvoNdJI&feature=endscreen


Kochani Czytelnicy, następny wpis w  środę wieczorem.  Życzę Wam miłego wypoczynku i cudownych przeżyć  w dniu 12.12.12 <3  Krystal
.
.
Dziś zamiast mojego wstępu zapraszam do przekazu jaki ukazał się tydzień temu na portalu TERRA Galaktyczna Kawiarenka.  Bardzo ucieszyłam się jego treścią i zapragnęłam umieścić go jako zaproszenie do „uczty duchowej” pięknej muzyki Starych Mistrzów.
Oddaję głos  ATOS TU NAH’
Symfonia Tworzenia.
Muzyka, Dźwięki – Symfonia Tworzenia
docierają teraz na ten Świat.
Honorowani Ludzie!
Dźwięki mają Moc aby zmieniać wszystko, aby wszystko wprowadzać w drgania, aby wszystko przebudzać do Życia.
Wyostrzajcie teraz na to Świadomość.
Dziś żyją pośród Was prawdziwi Mistrzowie Dźwięków, wtajemniczeni Muzyki, podniesieni Architekci Nowych Wzorców Drgań. Wyszukajcie i honorujcie ich. Wasze Serca rozpoznają ich natychmiast, jeszcze zanim do Waszego ucha dojdzie pierwszy Dźwięk.
Szukajcie Muzyki która Was podniesie i trzymajcie się z dala od tonów których się lękacie, które powodują w Was agresywne Wzorce Zachowania albo sieją Ziarno Mroczności.
Powróćcie z powrotem do starych Mistrzów muzyki klasycznej. Powróćcie do wysokich Tonów Muzyki.
Sięgnijcie po nie jeśli dostarczane są Wam Dźwięki które odzwierciedlają Wam Tworzenie, imitują Naturę, opisują Życie w Świetle. Pozwólcie się podnieść w Wibracjach poprzez Świat Muzyki, nigdy jednak drganie nie ma Was obniżać jeśli oddajecie się Muzyce.

Wielcy Mistrzowie narodzili się ponownie pośród Was, aby podłączyć się do ich Spadku który Wam pozostawili.
Tworzenie WIBRUJE, jest DRGANIEM i ŚWIATŁEM.
Im wyższe jest drganie planety, tym bardziej wzniosłe są twórcze kreacje w Muzyce.
Również i tutaj macie rozróżniać, teraz, bo zaprawdę jest to Czas w którym wszystko egzystuje.
Nastrajajcie się bardzo dokładnie i słuchajcie na to co mówi Wam Tworzenie – wtedy dzieje się dla Was dobrze i jesteście w stanie zawsze znaleźć odpowiedni dostęp by utrzymać Wasze Drganie lub też je podwyższyć.
Drganie – jeśli jest zakotwiczone w Boskim – jest Życiem. Muzyka, która wywodzi się z pełnego Światła Bytu jest Życiem. Dźwięki, które Stwórca daje Duszom Mistrzowskim Muzyki przebywającym pośród Was dają Wieczne Życie.
Wielki Czas, który wszystko ma gotowe dla Ludzi. Sięgnijcie po swoją własną odpowiedzialność, jako samo-upoważniona i w pełni świadoma Istota, będąca zawsze w obecności Wolności Ducha.
Ja Jestem Miłością i Życiem
na wszystkich Poziomach tej i wielu Galaktyk
ATOS TU NAH’
http://wolnaplaneta.pl/terra/2012/11/28/28-11-2012-symfonia-tworzenia-atos-tu-nah/
Oddaję głos Starym Mistrzom Muzyki Klasycznej i  „Wysokim Tonom Muzyki”
1. Alessandro Marcello (1684~1750) – Concerto per Oboe, Archi e Basso Continuo D minore
I. Andante e spiccato – II. Adagio – III. Presto  -  http://youtu.be/vE2O_yfgtBU
2. Albinioni – Adagio;  Academia St. Martin In the Fields  – http://youtu.be/CZ_xL3GusHw
3.  J.S. Bach  – Koncert  Brandenburski No. 3 BWV 1048 (Abbado) -
http://youtu.be/HmW92wOdRdI
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
 LudmiłaSati Sauri Music

https://www.facebook.com/SatiSauriMusic 

http://www.youtube.com/user/satisaurimusic 

 http://www.spiritvoyage.com/friday-free-download.aspx?id=210


http://chomikuj.pl/winoduszy/Muzyka/muza+ceremonie 

hasło: muzyka

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza