Follow by Email

czwartek, 21 kwietnia 2016

Modlitwa


Zwolnienie z poczucia winy i konieczności cierpienia

Teraz jest koniec cierpienia.
Teraz jest koniec winy.
Teraz jest koniec dążenia do tego, 
jak innym kiedyś powinieneś był być.

Teraz jest koniec cierpienia, 
które zadałeś sobie i innym.
Teraz jest koniec zobowiązań, 
koniec zależności. 
Zbawienie jest teraz.

Teraz jest koniec uwikłania w Koło Przyczyn i Skutków.
Teraz jest czas na odejście w całkowitej wolności 
z gry dualnościprzyczyny i skutku, 
by we wszystkim przeżywać 
Świadomość Chrystusową
i być JA JESTEM.


Modlitwa

JA JESTEM, który/która JESTEM.
JA JESTEM wolny/a.
Wychodź ze stanu uwięzienia w Kole Przyczyny i Skutków.
Wszystko, co było, już minęło.
Wszystko, co było, było wyrazem Pełnej Jedności, 
której jednak nie potrafiłem/potrafiłam rozpoznać.
Wszystko, cokolwiek kiedykolwiek wymagało przebaczenia, 
jest w tej chwili przebaczone.
Wszystko jest przebaczone niezależnie od tego, 
co kiedyś sprowadziłem/sprowadziłam na innych lub na siebie.
Również cały ból i cierpienie, 
jakie kiedykolwiek sprowadzili na mnie inni,
jest wybaczone.

W rzeczywistości wybaczenie nigdy nie było potrzebne,
ponieważ zawsze był to tylko przejaw Pełnej Jedności.
JA JESTEM wolny/a od tego, co było, 
niezależnie od tego, co ani jak to było.
JA JESTEM wolny/a od tego, 
co kiedykolwiek zostało uczynione.
JA JESTEM nieskończoną, 
promieniującą Świadomością.
Nigdy jej nie opuściłem/łam.
JA JESTEM wiecznością.
Przeszłość i przyszłość nie działają.
Promieniuje Teraźniejszość, JA JESTEM.
Teraz i odtąd, w każdej nowej chwili!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz