Follow by Email

wtorek, 2 czerwca 2015

Żywa Etyka

 
Literatura Żywej Etyki.

Liście z Ogrodu Morji, cz. I – Zew   ( 1924 )
Liście z Ogrodu Morji, cz. II – Oświecenie   ( 1925 )
Wspólnota  ( 1926 )
Agni Joga  ( 1929 )
Nieskończoność I, II  ( 1930 )
Hierarchia   ( 1931 )
Serce  ( 1932 )
Świat Ognisty I  ( 1933 )
Świat Ognisty II  ( 1934 )
Świat Ognisty III  ( 1935 )
Aum  ( 1936 )
Braterstwo  ( 1937 )
Nadziemskie I, II, III, IV  ( 1938 )

Listy Heleny Roerich – tom  I  ( 1939 )
Listy Heleny Roerich – tom  II  ( 1940 )
Kryptogramy Wschodu  ( 1929)


 
 
Osobiście sam też posiadam te wszystkie z czternastu ksiąg,
Czytałem je dosłownie i to wiele razy i za każdym też razem,
Odnajdywałem coś nowego i tak jak gdybym czytał na nowo.

Bo to właśnie tak wygląda magia tych napisanych w świetle ksiąg,
Są piramidą świadomości postawioną w 3D jak spiralą wznoszenia.
I to w taki sam sposób powinno się czytać Biblię i inne święte księgi!

 
Najważniejsze Przesłanie  
Agni Jogi   

Nasza Planeta wstąpiła do nowego okresu rozwoju,
Epoki, gdzie będzie przeważał pierwiastek Ognia.
Cały wszechświat ma strukturę energetyczną,
którą przesyca Duchowy Ogień.
Energie kosmiczne z coraz większą siłą,
zaznaczają swoją obecność na ziemi,
oddziałując na psychikę ludzi.
Człowiek jest transformatorem energii kosmicznych.
Jego rola we wszechświecie polegać ma
na przekształcaniu niższych energii materii w wyższe.
Dlatego powinien te energie
nauczyć się świadomie przyjmować i duchowo asymilować.
Może tego dokonywać nie w murach klasztornych,
ani medytując w górach z dala od ludzi,
ale na drodze Agni Jogi zwanej
Jogą Ognia albo Drogą Żywej Etyki. 

 
 

(...)Jakąkolwiek drogą idziecie do Mnie, Ja was na tej drodze będę błogosławić;
albowiem wszystkie drogi są Moje.(...)

,, Bhagawad Gita''Agni Joga inaczej jest zwana Drogą Żywej Etyki.
Jest wskazówką pozostawioną ludzkości dla Nowej Epoki. 
Agni Joga jest syntezą wszystkich Jog, a jej podstawową drogą jest Karma
Joga,  budowana na Miłości i świadomym Altruizmie oraz Radości Życia.(...)Prawda jest syntezą, ona nie dzieli, lecz jednoczy.
Szczęśliwi ci, którzy potrafią ją odnaleźć (...)Karma Jogin-podąża ścieżką pełną Altruizmu, Miłości, Radości. 
Karma Jogin jest wolny od  przywiązania do materialnego świata iluzji.
Każde jego działanie skierowane jest ku wyższym formom duchowym. 


 

Agni w sanskrycie znaczy Ogień. 
Duchowy ogień Agni przesyca cały świat i jest to Ogniowa Podstawa życia,
Świadomości, Energii Psychicznej. 
Joga jest Światłem, Bogiem, Energią kosmiczną, Jednią Wszechświata. Agni Joga powstawała na początku naszego wieku w latach dwudziestych,
łącząc
starodawną wschodnią mądrość i wiedzę z zachodnią nauką i kulturą. 
Agni Joga jest mądrością przekazaną Helenie Roerich przez duchowych
nauczycieli z Szambala ku Nowej Epoce rozwoju świata i  ludzkości.Agni Joga nie jest religią, ani nową mądrością.  
Jest drogą do poznania samego siebie i wyższych światów.

Jest nauką ezoteryczną pozwalającą człowiekowi rozwinąć Świadomość przez
Wiedzę, i wzmocnić przez Miłość, Radość i Współczucie.  Jest drogą etyki,
harmonii i równowagi pomiędzy własnym rozwojem a wspólnym dobrem. 
Jest drogą do połączenia się z Absolutem poprzez uduchowienie materii. Wszechświat zbudowany jest z energii,
która manifestuje się na wielu poziomach bytu.
Energia ta  wyraża się  różną częstotliwością wibracji.
Najwyższą wibracją, oraz formą ducha jest Bóg.
Bóg jest światłem poruszającym każdym atomem.
Bóg jest w nas...Człowiek w Hierarchii wszechświata zajmuje bardzo istotne miejsce pomiędzy
ziemią, gdzie panuje chaos i pomieszanie,a kosmosem gdzie wszystko jest
idealne i harmonijne. Człowiek jest przejawem najwyższej kosmicznej siły
i zawsze pozostanie nierozerwalnie połączony z naturą tworząc w sobie mały
kosmos. Człowiek  w zależności od poziomu rozwoju swojej Świadomości
tworzy określoną wibrację, wpływając tym samym na drogę Ewolucji
Wszechświata. Nadrzędnym celem człowieka jest samodoskonalenie się w sferze
duchowej. Transformowanie swojej świadomości poprzez uduchowienie materii
i zjednoczenie się z najwyższą  harmonią jaką jest Bóg.(...)Bądźcie więc wy doskonali,                    
               jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski(...)
                                                               (Chrystus )Nasza Planeta znalazła się w bardzo ważnym etapie  rozwoju ludzkości. 
Postępująca cywilizacja sięgnęła apogeum rozwoju materialnego odsuwając
człowieka niemalże całkowicie od natury, powodując tym samym na świecie
wzrost autodestrukcji i chorób psychicznych. Zachodnia cywilizacja maksymalnie
rozwinęła przemysł, stworzyła broń nuklearną, dała początek lotom kosmicznym
oraz zaczęła ingerować w naturę, powoli zagrażając gatunkowi ludzkiemu.
Jednak nie znalazła alternatywy dla degradacji naturalnego środowiska
i polepszenia egzystencji głodujących ludzi oraz zahamowania konfliktów
zbrojnych nękających naszą planetę.Alternatywą na destrukcyjne działanie samozagłady ludzkości jest połączenie
zachodniej nauki z mądrością wschodnią i utworzenie nowej cywilizacji.

Kluczem
do tego jest rozwój człowieka przez transformacje Świadomości ku
wyższym formą duchowym.

Lekiem
jest dbanie o wspólne dobro, nie zakłócając harmonii i porządku świata,
działając poprzez Świadomy Altruizm, Miłość i Radość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz