Follow by Email

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Symetria


"Nie przywiązuj się wyłącznie do jakiejś jednej wiary, gdyż wówczas podasz w wątpliwość wszelkie inne wyznania, co będzie z wielką szkodą dla ciebie, nie uda ci się bowiem dotrzeć do prawdy. Bóg, wszechobecny i wszechmocny, nie jest ograniczony do jakiejś jednej religii, gdyż powiada: „Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny” (Koran 2,109). Każdy wychwala to, w co wierzy, jego Bóg jest jego własnym tworem, wychwalając go, wychwala siebie. A zatem oczernia inne wiary, czego by nie czynił, gdyby był sprawiedliwy, lecz jego niechęć ma źródło w niewiedzy."
- Ibn' Arabi, mistyk suficki (Andaluzja, XII w.)


Jak przykładowo mógłby muzyk tak przywiązać się do jednego dźwięku,
Szewc do jednego buta, a my do jednej żony jako kobiety, a więc religia,
Jako jeden dźwięk i uśmiech kobiety nie może stać w pojedynkę samotnie.

A dzięki tym różnorodnością tworzymy symfonię dźwięków:


Ale żeby była tak piękna, jak ta rapsodia musi być też harmonia.


Jako obserwatorzy symetrii, ale we wszystkim, stajemy się jej twórcami,
Każde nasze wewnętrzne przywiązanie, do zewnętrznej rzeczywistości,
Burzy symetrię harmonii, jak w muzyce dysonans, a życiu wiara w coś.

Zamiast..
Racjonalnego rozpoznawania wszystkich Rzeczy,
Jak i racjonalne pojmowanie wszystkich Rzeczy,
 Czy też racjonalne ogarnianie wszystkich Rzeczy.

Za to, to puszczenie się na głębokie wody zaufania w oddaniu.
Bez jakiejkolwiek oceny wiążącej sytuacji w tej rzeczywistości.

 

Wejdź tak na chmurkę wyobrażeń i ją spuść tak po prostu,
Gdy będzie symetria między duchem, a materią będą cuda.

Prawdziwie duchowy Człowiek oddaje wszystko 

swojemu wiecznemu i boskiemu Duchowi

 – oddaje wszystko Bogu.

 

Marzenia są jak te motyle i nie da się ich siłą skłonić,
Ani do gotowych już pomysłów, ani do siły naszej woli,
To opar naszych i nie zrealizowanych myśli o szczęściu.

Realizują się dopiero wtedy, gdy same odejdą od umysłu,
A jedyną miarą dojrzałości jest stan ich gotowości oddania,
Ludzie obawiający się życia mają też i najtrudniejsze próby,
Aby się do nich zdystansować, a następnie im samym zaufać. 

To najtrudniejsze wyzwanie, lecz dalekie od tumiwisizmu,
Być czułym i nie wchodzić w cudze nieszczęście z butami.
Nie doradzać jak stara ciotka, tylko koić własnym przykładem.Takim są właśnie kwiaty, jako te piękno zastygłe w bezruchu,
Również doskonałym jest wszelkiego rodzaju piękna sztuka.
Uwielbiam ten kolor, ale jako mężczyzna kojarzę z morelami."Człowiek który spostrzega u innych każdy ich Cień, 

przy czym nie zauważa swoich własnych niedomogów 

będzie tak długo napotykał obce Cienie 

aż połączy te lustrzane obrazy ze swoim własnym Życiem."Kwiaty to piękny rezonans symetrii świętej geometrii.

"Ten kto komplikuje to proste i spłyca wielowarstwowość Procesu – dla tego zamęt jest pewny.

Każda próba i każdy środek który doprowadza Człowieka z powrotem 

do jego Boskiego Środka i do jego Prawdy oddziałuje dobrze na cały proces Podniesienia."

http://tamar102.bloog.pl/id,349004031,title,Przyczyny-kleski-na-Duchowym-Szlaku,index.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz