Follow by Email

piątek, 5 sierpnia 2016

Komunikacja


Start a huge, foolish project,
like Noah.
It makes absolutely no difference
what people think of you.
Rumi

 Mamuni Majan i jego gramatyka wszechświata:

„Puls, w ten sposób zdefiniowany stanowi uniwersalną gramatykę. Nasze fizyczne ciała są złożonym wzorem podłączonych i bezprzewodowych elektrycznych impulsów, które wspomagają nieustanny dialog komórek, cząsteczek i atomów między sobą, dotyczący naszej egzystencji. Owa nieznana większości z nas wewnętrzna komunikacja jest również nieodłączną częścią większej wibracyjnej wewnętrznej wymiany pomiędzy naszym własnym komórkowym zaprogramowaniem i całością zewnętrznego świata zjawisk. Nieustannie jesteśmy kąpani w morzu uniwersalnych wibracyjnych form falowych, zawierających w sobie elektromagnetyczną siatkę ziemi, uniwersalną siatkę krystaliczną, promienie słoneczne, gwiezdne i ziemskie mikro i makro fale itd. Zasadnicze istnienie naszych biologicznych i duchowych sił życiowych zależy od tych osobistych i wiecznych interakcji.
W podobny sposób nasze zdrowie i nasze choroby, nasza osobowość i nasza duchowość, najskrytsze wzorce myślowe i emocjonalne, nasze pisane i wymawiane słowa oraz jakość naszych bieżących doświadczeń są integralną częścią niekończącej się gramatycznej wymiany ze wszystkimi formami życia w nas i dokoła nas bez wyjątku. To, jak współdziałamy, staje się rzeczą naszej osobistej odpowiedzialności.”

 „Bycie świadomym twórcą wymaga jasnego rozumienia wibracyjnych właściwości języka wszechświata. Próba zmuszenia dwóch niejednakowych częstotliwości do połączenia się jest jak zmuszanie dwóch silników obracających się z różną szybkością do wspólnej pracy. W zwykłej fizyce wywoła to niepożądany zgrzyt i prawdopodobnie uszkodzenie części składowych. Rozumienie wrodzonych właściwości obejmuje gramatykę pulsu (czas czyli następstwo), gramatykę światła (formy geometryczne) i gramatykę dźwięku (muzyczna kompozycja), jak również kolor, konsystencję, zapach i wewnętrzne wrodzone właściwości oraz pierwotną twórczą przyczynę.”

Źródło: Ronald N. Quinn, Kosmiczna nauka Majana o tworzeniu (Mayan’s cosmic science of creation), tłum. Marta Figura

Więcej: http://tamar102.bloog.pl/id,6221587,title,Z-Mayans-Aintiram-Traktatu-Majana1-o-konstruowaniu-form-wyciagu-z-Pranawa-Weda2,index.html?smoybbtticaid=6177d0

 
 Don’t judge the way other people connect to God;
to each his own way and his own prayer..

Shams Tabrizi


 Ciekawe jak będzie z telepatią?
  
Może jak by tak nastąpił ten czas telepatii, 
To by skończyły się problemy z językiem.

Zawsze mnie bulwersowały spory, te pomiędzy formą, a treścią,
Która jest ważniejsza z nich w przekazywaniu wiedzy wszelakiej.

Nie byłbym w stanie napisać to co Mamuni wierszem,
Więc chyba i słusznie, że wstawiłem pełny tekst prozą.

Nie da się piękniej i jaśniej wytłumaczyć komunikację,
Tak samo kosmosu i odbieraną przez nasz wewnętrzny.
Oba kosmosy, a przecież to ten sam jeden, 
A my jako listek z drzewa i pomiędzy nimi.

Śmiem też twierdzić, że to od gadania umysłu biorą się choroby,
Zakłócają wewnętrzną harmonie kosmosu naszego ciała komórek

Wherever You Stand,

Be The Soul Of That Place....

Rumi


 Na pytanie: 
'Ale to za długo trwa i odbiera radość życia czasami'.

Odpowiadam:
 Bo bazujemy na myślach, a nie na uczuciach, 
A to one tworzą z ducha, myśli tworzą światy,
Jak i ich hierarchie, ale to nie droga do powrotu.

Jak u Alicji w krainie marzeń, a gdy zaczniesz od uczuć,
 Wtedy uruchamiasz moc energii podstawowej ze Źródła.

Myśli tworzą nam świat wirtualny Mistrzów i jak w kinie, 
Czy te baśniowe wymiary, ale to dalej tylko, że to amfiteatr.

I to tego samego teatru, dostaliśmy od dorosłych myśli i jako dzieci,
Jako takie kredki do malowania, ale to uczucia dodają nam skrzydła.

 

Co ciekawe uczucia tworzą pewne zalążki naszego tutaj bytu,
Ale nie tu tylko ich potencjał i w subtelnomaterialnym świecie.

One jako stworzona siła podstawowa w Stworzeniu,
Łączy i przyciąga podobne i czeka aby mieć okazję.

Tak się tworzą wydarzenia i są dla nas na ogół zaskoczeniem,
Tylko dlatego, że z energii uczuć chcenia, a nie o nich z myśli.

To największa tajemnica dla nas jako twórców z ducha,
Myśli mogą stworzyć szkic, ale wirtualnie i na papierze.

 Duch dmucha swoją energią podstawową, czy to czi, mana
Ale tylko w subtelnym świecie i w szkic naszego uczucia.

Jak i nie zależnie od rodzaju, miłości czy nienawiści,
Będą czekać zwielokrotnione jak bombowiec z nieba.
Stamtąd już czekają, aby do nas lądować, te demony tworzone,
Jak i anioły uczuciami, oraz mniej szkodliwe fantomy z myśli.

A więc sprawiedliwość inaczej i łaskawiej traktuje nasze myśli,
Za to bardzo surowo w skutkach włożone w nie nasze uczucia.

My już wiemy teraz, że gdy rozpalimy w sobie ogień miłości,
On tylko czeka na okazję by do nas skierować właściwą osobę.

Wszystko w przyrodzie działa podobne i tak samo się musi wyładować,
Gdy chmury burzowe podobne się zbierają razem, wtedy piorun uderza.

Tak samo tworzą się demony z uczuć i łączą ze sobą od innych,
Podobnie nasze myśli łączą się tworząc myślokształy jako iluzji.

A więc człowiek co stworzył uczuciami to swoje niebo i do niego idzie,
A drugi będzie po śmierci przebywał w swoich myślokształtach z iluzji.

Staraj się to zapamiętać:

 

Bo masz do wyboru przejdziesz do realnego po tamtej stronie,
Albo, do swojego wymyślonego marzeniami myśli - bez uczuć.

Warto wiedzieć, że ten świat iluzoryczny jest jak gdyby prototypem myśli,
To dopiero tutaj tworzone uczucia krystalizują w subtelnym nasz przyszły. 

Ktoś znając mnie i moje blogi, miałby tutaj słuszny zarzut,
Po co wklejam różne i z czyiś marzeń przekazy i banialuki.

Nigdy nie wiemy, kto pisze i odbiera z uczuciem, a to nie ważne,
Ważne to, w co ty wkładasz czytając, swoje uczucia i ich energię.

Komunikacja z Wyższym musi bazować na uczuciach miłości do wszystkiego,
Wtedy otwiera się szeroko kanał dla energii podstawowej na podstawie uczuć.

 

Niestety jest wiele przekazów wzbudzających negatywną energię,
One działają podobnie tworząc te demony, które potem spotkamy.

Nie chcę straszyć, tylko przestrzec i przed uczuciami nienawiści,
Podobnie zawiści itp. bo będziemy musieli się z nimi zmierzyć...

Mało tego, będą zwielokrotnione i skondensowane tu prawem przyciągania,
Zostanie nam ten powrót reinkarnacyjny, aby rozwiązywać je, aż do skutku..
Więc wiara ale bez uczucia kieruje nas tam gdzie jesteśmy jednorodni,
Do sytuacji, myśli i możliwości wyobraźni swoich własnych światów.

Wiara z uczuciem miłości, czy do nienawiści do takich samych, ale realnych,
We wszystkich mamy odpowiednie tam zmysły, smaku dotyku słuchu i oczu.

Nikt ze Stworzenia nie może zobaczyć coś w Istotnym, czy w duchowym,
Bo to inny gatunek, to samo duchowym okiem nie zobaczy świat boski....

Zostawmy w spokoju Stwórcę boskiego i jego Praduchowych,
To oni nas stworzyli na duchowe podobieństwo, ale nie wyszło.

Wtedy to Stwórca wysłał swego syna no i wiemy, co się stało,
Za nim ma przyjść syn człowieczy uzbrojony po zęby Istotnym.

Ale ani jeden, ani drugi nas teraz nie zbawi, tylko ich słowa nauki,
A ty sam jako twór duchowego nasienia, musisz wyrosnąć tu sam!

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz