Follow by Email

sobota, 13 sierpnia 2016

Czym jest ŚWIADOMOŚĆ?


Czym jest ŚWIADOMOŚĆ? Jest ona identyfikatorem duchowej tożsamości człowieka. Cały ewolucyjny dorobek indywidualnego, ludzkiego "JA" zapisany jest w ciele duchowym, zwanym tez ciałem przyczynowym. Dusza, wstępując w ciało fizyczne, rozpoczyna niezwykle znaczący, ale jednocześnie bardzo trudny etap nauki. Towarzyszą jej w tym procesie nieustannie subtelne ciała emocjonalne i mentalne. Na Ziemi poziom świadomości duchowej wyraża się poprzez światopogląd, z którego wynika określony sposób bycia. Bycie oczytanym czy oświeconym duchowo, wcale jeszcze nie świadczy o dojrzałości duchowej. Rozwój duchowy zaczyna się wtedy, kiedy umiemy odnieść do życia to, o czym czytaliśmy (źródło wiedzy), kiedy potrafimy zapanować nad myślami, nie gromadzimy urazów, nie dajemy się ponieść emocjom, nie oceniamy ludzi i zjawisk.

H. Kotwicka "Ja jestem innym Ty"Łatwo powiedzieć trudniej wykonać, gdy ekran pulsuje niechęcią,
Przejawiającą się dostosowaniem do naszych myśli i ich ocen bytu.

Jest też taki, jakie nasze jego postrzeganie i to jest pułapka,
Dla tej świadomości ducha, która do nas sama nie dociera.

Prawdziwa świadomość zaistnieje wtedy,
Gdy połączy wszystkie swoje części bytu.

Trzeba ją odbudowywać tak jak rośnie drzewo,
Oddolnie, poszerzając konary i gałęzie w liście.To proste, gdy się rozproszyła, to trzeba ją zbierać na nowo,
Od komórki w nas, do naszej osobistej, podobnie zbiorowej.

Wydaje się to jako proces przesypywania piasku w klepsydrze,
Wylewania w próżnię pustki, by go potem odwrócić z powrotem.

Przewężenie to w klepsydrze w środku stwarza spiralną grawitację,
No i tak się ziarenka świadomości rozpraszają, aby do całości wrócić.

W taki sposób świadomość się uczy tak jak my ją poszerzając,
Ucząc się przyznać do błędów, coś wynieść z tego i naprawić.


Podobnie jest z nami jak jesteśmy w umyśle ciszy,
Wtedy to on zasypia, a my będziemy mogli słyszeć.

Co nam chce duszy świadomość powiedzieć o programie życia,
Bo bez niego, będziemy się wałęsać w odizolowaniu od reszty.

Dźwięk świadomości kosmosu wewnętrznego komórek,
Będzie miał wpływ na nasze wybory na ekranie życia.

Wiem, że trudno w to uwierzyć, gdy widzi się to, co widzi,
I starając się angażować próbujemy je zmienić korzystnie.

Gdy to robimy w oparciu o świadomość naszą na bieżąco,
Wtedy, komórki mają ciąg pełny informacji całości bytu.


Nasza cała świadomość widzi to, co na zewnątrz, z tym, co i we wnętrzu,
Może jak obserwator parzący przez lunetę wyostrzyć całość bytu obrazu.Perspective of a cube...


Pole magnetyczne serca jest nawet pięć tysięcy razy silniejsze niż pole magnetyczne mózgu. 
W naszym życiu może się spełnić w rzeczywistości jedynie to, w co wierzymy z całego serca.

Świat zewnętrzny odzwierciedla zatem zawsze naszą wewnętrzną świadomość.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz