Follow by Email

środa, 8 kwietnia 2015

Torus


Na pytanie:
"Ogólnie rzecz biorąc torus jest fantastycznym obiektem geometrycznym. 
Za jego pomocą możemy zrozumieć mechanizm organizacji Wszechświata.

Właściwie to torus jest geometrycznie podniecający, 
Gdyż już w początkowych fazach styczności z nim, 
Często mamy wrażenie, że obcujemy z potencjalnie
 Fantastyczną podstawą do wyprowadzenia Jednolitej 
Teorii Pola."

Odp:

Grawitacja jak i elektryczność nigdzie nie powstaje, 
Bo jest cząstką, a za chwilę falą ją napędza i znika..

Na pytanie:

"Ciekawa taka teza, ale czy mógłbyś rozwinąć, czy to oznacza,
Że siły oddziaływania miedzy ładunkowego utożsamiane są tu,
Z tym oddziaływaniem grawitacyjnym wynikającym z masy?"

Odp. 
  
Podobnie działa jak prąd zmienny, a nie jestem fizykiem, 
Ale żaden z nich nie przekonał mnie do tego, jak i gdzie,
 I w którą stronę prąd leci i wtedy pomyślałem o wahadle.
Ale nie płaskiego rodzaju, tylko takiego, jak gdyby ten torus.
Co byłby napędzany palcem jak my bąka: raz cząstka raz fala, 
Kiedy mam coś takiego pod powiekami wtedy gdy patrzę w słońce.
Ale to dywagacje umysłu kurczaczka o świecie z pozycji jajka.

 Miałem w szpitalu takie podobne doświadczenie,
Widziałem firankę z torusów jako Kwiaty Życia.

 A gdy wciągany zbliżałem się to wlatywałem i wylatywałem,
Nad czubkami drzew innego, zapewne równoległego świata, 
Zmieniło to moją perspektywę światów nawzajem się rodzących.

To wtedy zobaczyłem to zjawisko, jako ocean z tych kropli,
Jak samo napędzająca się turbina życiem jako taka maszyna,
Która jest zarazem  życiem i być może wewnątrz wszystkich,
I na raz jako ocean torusów, a już za chwilę tego torusa kroplą.
 Co jeszcze śmiem się domyślać, to, że energia przepływa ze Źródła 
Przykładowo lepiej z rytmem wiersza, niż z rymem częstochowskim.Gdy grupa moich czytelników zwróciła mi na to uwagę, 
Że wtedy, gdy czytają je na głos to coś w nich przenika, 
Może dlatego, że torus się lepiej kręci za sprawą torusa?

 Bo na koniec, w szpitalu byłem po dwóch defibrylacjach na żywca, 
I przez trzy dni widziałem tak jak na telebimie i obok pielęgniarki, 
Coś na kształt żywej firanki z oczkami torusów utkaną jak pajęczynę,
Mogłem w nie wnikać i jak na filmie s.f. wylatywać w równoległych.

Sami fizycy to na pewno odczytują je jako mini czarne dziury, 
Coś na kształt jaja jako bąbelka gazu wypływającego z oceanu, 
Dla mnie to jest taka różnica w gęstości czarnej i nie, materii,
Która pływa tak jak kontynenty po oceanie i staje się oceanem.
 
Do tego obrazu dodam, że Gurdżijew,  mówił o tym jako gamie dźwięku,
 Z interwałami dwoma, bo może to czysty opis matematyczny i podobnie,
Jak i dźwiękowy, harmonii torusów kosmosu, co rozbrzmiewa szumem, 
 Wierzyć i każdego dnia opróżniać umysł ze wszystkiego warto próbować.

Wtedy się ją usłyszy, a energia taka rodzi wewnętrzny kontakt...

Pyt: Sądzę, że Przestrzenie Max Plancka wypełnia czysta Harmonia Sfer...!

Odp. Wg mnie ciemna materia to świadomość i napędzająca torusy,
I to, że każdy z nas ma w sobie wszystkie, jak i wszystkie mają nas.
 A sama materia to iluzja powstająca jak obraz tv gdy śnieży iskrami,
Mam je podobne nie tylko gdy zamknę oczy, jak gdy patrzę w niebo.

 A my napędzamy programy, tak jak reżyserzy filmy w tv.


Na pytanie jaką zatem pełni funkcję dual torus w naszym świecie?

 Odp, Sam nie wiem, ale sądzę, że ma związek nie tylko drganiem pola, 
I obserwacją obrazu z drugiej, od strony boskiego bliźniaka świadomości. 
Pamiętajmy, że to my tworzymy obraz myślą jako narzędziem świadomości, 
To on widzi obraz nas we wklęsłym zwierciadle i go przesyła do naszego oka.

A my go zakłócamy, gdy na to co patrzymy uwagą reagujemy i tworzy się iluzja,
Tak w jak w dziecinnym kalejdoskopie nigdy nie powtarzalna w swoim układzie.

Z drugiej strony nasze myśli przesyłane odbiciem ze Źródła świadomości,
Odbijają jak to słońce od księżyca je podobnie, jak w naszej soczewce oka.
 Więc to co my odbieramy, jest rozszczepionym odbitym obrazem siatkówki. 

Warto to sobie uświadomić, bo to też oznacza,
Że wspólnie tworzymy konglomeraty torusów 
Z syntezy doświadczeń i nie tylko jednej osoby.

Naukowcy zawsze wierzą w tezy nieskończonej powtarzalności,
A więc jesteśmy krzywą świadomości zbierającą doświadczenia.

Tak, jak rolnik kłosy nas wszystkich w jeden snopek i tak to razem,
Przesyłamy zbiorowy obraz nas wszystkich wyżej do Źródła Bytu. 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz